Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 6  کارشناسی های ارشد حقوق  (کارشناسی ارشد حقوق) برنامه ها که در قانون مالیات بین الملل 2023

6 کارشناسی ارشد حقوق برنامه ها که در قانون مالیات بین الملل 2023

بررسی اجمالی

LLM در درجه قانون مالیات های بین المللی دانش تخصصی از جنبه های بین المللی از نظارتی، قانونی، قانون اساسی و قانون مشترک قوانین قوانین مالیاتی ملی را فراهم می کند. LLM در قانون مالیات های بین المللی به ویژه به دولت کسب و کار از شرکت های چند ملی یا بین المللی قابل اجرا است. LLM تخصص مربوطه برای وکلا، ضمیمه، اقتصاددانان و دیگر متخصصان در زمینه فراهم می کند.

مزایای LLM در قانون مالیات های بین المللی چیست؟

در حالی که LLM به تنهایی حق دارد که واجد شرایط امتحانات قانونی و یا شروع به تمرین قانون را تضمین نمی کند، می افزاید: دیگر مدارک با ارزش را به CV. LLM در قانون مالیات های بین المللی نیز نقطه آغازی برای تحقیقات دکتری در موضوع ارائه.

LLM در مورد نیاز قانون مالیات های بین المللی چیست؟

دانشکده حقوق به دنبال متقاضیان با کارشناسی در قانون، اقتصاد و یا نظم و انضباط مرتبط دیگری برای LLM در برنامه قانون مالیات های بین المللی. فارغ التحصیلان مدرک دکتر نیز واجد شرایط به منظور ارتقاء خود شرایط عمل قانون با تخصص در قانون مالیات های بین المللی می باشد. LLM در قانون مالیات های بین المللی مطالعه یک سال شامل ترم و پژوهش است اغلب.

کدام حرفه با LLM در قانون مالیات های بین المللی؟

LLM در قانون مالیات های بین المللی فارغ التحصیلان رفتن به تمرین قانون مالیات در شرکت های بین المللی، توصیه شرکت های چند ملیتی، را تا مواضع مشاوره در سازمان و یا شرکت های بین المللی، و همچنین رفتن به تدریس موضوع در دانشگاه. فرصت های شغلی برای LLM در قانون مالیات های بین المللی درجه حامل متنوع و غنی می باشد. دانش آموختگان در تقاضای بالا توسط کارفرمایان در بخش های دولتی و خصوصی می باشد.

چرا LLM آنلاین در قانون مالیات های بین المللی؟

بسیاری از LLM در برنامه قانون مالیات های بین المللی نیز ارائه آنلاین به ارائه انعطاف پذیری برای حرفه ای ها کار که او نیز هدف به مطالعه. هزینه های LLM در قانون مالیات های بین المللی آنلاین، زمان و یا بخشی برنامه تمام وقت بسته به بخش های مختلف متفاوت است، بنابراین مهم است که برای تماس با دانشگاه برای اطلاعات بیشتر.

چگونه به ثبت نام در LLM در قانون مالیات های بین المللی؟

پر کردن فرم سرب کوتاه در صفحات برنامه مرتبط زیر خواهد دانشگاه برای ارسال اطلاعات بیشتر به بی درنگ شما.جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس با مستقیم دفتر پذیرش از مدرسه به انتخاب شما

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی ارشد حقوق
  • مطالعات حقوقی
  • مطالعات حقوق بین الملل
  • قانون مالیات بین الملل
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (6)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه