Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 2 علوم آزمایشگاهی برنامه ها که در قانون شرکت ها 2024

2 علوم آزمایشگاهی برنامه ها که در قانون شرکت ها 2024

بررسی اجمالی

دانش آموزانی که مایل به دنبال مطالعات حقوقی پیشرفته هستند ممکن است از یک استاد علوم در مطالعات حقوقی یا MLS بهره مند شوند. از آنجا که این درجه لزوما برای بسیاری از حرفه ها مورد نیاز نیست، ممکن است در یک رزومه قرار بگیرد و فارغ التحصیل شود و مزیت دیگری را نسبت به سایر متقاضیان به ارمغان بیاورد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • علوم آزمایشگاهی
  • مطالعات حقوقی
  • مطالعات حقوقی کسب و کار
  • قانون شرکت ها
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (2)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه