تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌ها و آزمون‌های دانشجویی هستند که تعیین می‌کنند آیا دانشجویان واجد شرایط دریافت انواع مختلف مدرک هستند یا خیر، بنابراین بسیار مهم است که دانش‌آموزان و دانش‌آموزان آینده‌نگر در مورد قالب و الزامات آزمون‌های مختلف بیاموزند و برای آنها سخت مطالعه کنند، تا بتوانند به برنامه و دانشگاه مورد نظر خود دست یابند.
Magoosh آمادگی آزمون آنلاین SAT را فراهم می‌کند که مطالعه برای آزمون‌های استاندارد را دردسترس، مؤثر و لذت‌بخش می‌کند. دانشجویان می‎‌توانند در هر زمان و در هر مکان، از طریق یک رایانه یا تلفن درس بخوانند و Magoosh کسری از هزینه کلاس‌ها یا معلم‌های خصوصی است—اما با نتایج مشابه یا حتی بهتر.{break} بیش از 1750 سؤال تمرینی و بیش از 200 ویدئوی درسی